Kraftverk

Turbinprodusent
Generatorer
Kontroll og regulator systemer
Forprosjekt, søknader til NVE/OED
IK systemer med oppfølging
Drift og vedlikehold
Byggeledelse

26.07.201714:10 Viktor Håkonsen

-

Turbin. Foto.
Generator. Foto.
Naturlandskap. Foto.