Kraftverk

Turbinprodusent
Generatorer
Kontroll og regulator systemer
Forprosjekt, søknader til NVE/OED
IK systemer med oppfølging
Drift og vedlikehold
Byggeledelse

-

Turbin. Foto.
Generator. Foto.
Naturlandskap. Foto.