Tjenester

Vi kan tilby følgende tjenester:

 • Beregning av vassdrag til avtalt pris
 • Forprosjekt
 • Kontrollanlegg etter ønske
 • Plassering av dataloggere og beregning av vannføring
 • Konsesjonssøknader og meldinger for vannkraftutbygging
 • Programmering av PLS, Simatic S5/S7
 • Programmering av skjermsystemer, igss, WinCC, InTouch
 • Terminering av fiberkabel
 • Driftsavtaler for kraftanlegg
 • Serviceavtaler
 • Vibrasjonsmålinger for tilstandskontroll av maskiner
 • Utarbeiding av internkontrollsystem
 • Montasje av kraftanlegg

Via våre samarbeidspartnere kan vi formidle/anbefale erfarne entrepenører for alt anleggsarbeid i forbindelse med kraftanlegg.

Relaterte artikler