Tilstandskontroll

18.06.201909:33 Viktor Håkonsen

Haneseth Energi AS utfører blant annet vibrasjonsmåling på sine turbiner som et ledd i kvalitetssikringen ved idriftssettelse.

Vi tilbyr også periodisk kontroll av maskiner og anlegg med blant annet vibrasjonsmåling for å følge med blant annet lagerslitasje.

Vibrasjonsmåling. Foto., click to open in lightbox