L

Haneseth Energi AS


Besøksadresse: 
Terminalvegen 21,
8624 Mi i Rana

Postadresse:
Terminalvegen 21,
8624 Mi i Rana

Daglig Leder:
Navn: Øyvind Brattland
Tlf:  +47 957 78 144
E-mail: oyvind.brattland@haneseth.no

w

Referanser

18.06.201908:30 Viktor Håkonsen
 • Sagelva minikraftverk trinn 2 Idriftsatt 2000 400 kW
 • Sagelva Minikraftverk trinn 1 Idriftsatt 1999 550 kW
 • Tørrbekken minikraftverk Idriftsatt 2002 300 kW
 • Sakrisåga minikraftverk idriftsatt 2004 950 kW
 • Strandjordselva Minikraftverk Idriftsatt 2005 800 kW
 • Salen Mikrokraftverk Idriftsatt 2005 15 kW
 • Kvina Minikraftverk Idriftsatt 2006 350kW
 • Tapstadelva mikrokraftverk Idriftsatt 2005 85 kW
 • Gangsbekken mikrokraftverk Idriftsatt 2007 85 kW
 • Gangsbekken mikrokraftverk Idriftssatt 2009 15kW
 • Svartvasselva kraftverk Idriftsatt 2006 0,99MW
 • Nordfjordbekkan Kraftverk Idriftsatt 2007 200 kW
 • Eiteråga minikraftverk Byggestart 2009
 • Kvannevann Kraftverk Idriftsatt 2008 4,2 MVA
 • Rafdal Energi 1 Idriftsatt 2008 2,2 MVA
 • Rafdal energi 2 Idriftsatt 2007 0,8 MVA
 • Ishavssmolt Idriftsatt 2007 400 kW
 • Smolten AS, 2x500 kW
 • Ravnåga kraftverk Byggestart 2010 1200 kW
 • Tørrbekken minikraftverk 800 kW
 • Mofjellet Minikraftverk
 • Forsanvatn Kraftverk
 • Storvatnet Kraftverk (2x 1100kW)
 • Snefjellå Kraftverk (2700kW)
 • Simavik Kraftverk (Leveranse av kontroll og elektroanlegg)
 • Valken Kraftverk( Montasje kontrollanlegg)
 • Baggfoss Minikraftverk (3x37kW)
 • Østli Minikraftverk (400kW)
Forsanvatn
Forsanvatn kraftverk

Referanser: