Turgo

Haneseth Energi AS har designet våre egne Turgo skåler til bruk i anlegg med fall fra 30 meter og oppover. Turbinene fungerer som en Pelton turbin men på grunn av skålenes utforming kan en Turgo sluke langt mer vann.

Turgo turbinen er prismessig svært godt alternativ for mindre anlegg. Dette skyldes at turbinen er rimelig å produsere og gir god virkningsgrad over et stort reguleringsområde. Turbinen kan konkurrere med for eksempel Francis turbiner ettersom man kan kjøre den helt ned i 5% vannmengde med tilfredsstillende virkningsgrad.

Ettersom Turgo er et enklere og rimeligere alternativ til andre turbiner er ofte også dysene av enklere utførelse enn for Pelton turbinen. Bildet til høyre viser eksempel på slike dyser.

 

Prinsipp for Turgo

Turgo turbinen er en impulsturbin i likhet med Pelton turbinen. Dysene kan gjerne ha samme utforming som en Pelton, men på mindre maskiner kan også enklere former for dyser vurderes av prishensyn.

Skålene på en Turgo turbin er ulike i forhold til Pelton turbinen. Virkningsgraden på topp effekt er noe lavere enn Pelton, men maskinen kan sluke mye mer vann, og er rimeligere å produsere. På grunn av den flate virkningsgradskurven kan Turgo turbinen være et svært aktuellt alternativ til Francis turbinen i elvekraftverk der man kjører anlegget etter tilgjengelig vannmengde.

Turbin. Foto.
Turbin. Foto.