Pelton

Våre turbiner passer for fall over 60 meter og små vannmengder. Turbinene er utstyrt med rustfrie løpehjul i monoblokk eller boltet utførelse, og er designet for både vertikal eller horisontal aksling med 1 til 6 dyser.

Virkningsgraden på vår peltonturbin ligger på over 90 %, og på grunn av vår egenutviklede måte å regulere dysene på oppnås meget god virkningsgrad ned til 5-10 % av nominell vannføring.

Peltonturbinen er den som egner seg best til bruk i elvekraftverk da den har en meget flat virkningsgradskurve.

Haneseth Energi AS har utviklet vår Pelton standardturbin i samarbeid med et sveitsisk firma med over 35 års erfaring med denne turbintype. Her er basisdelene standardisert, men selve turbinen designes for hvert anlegg. Med vår standardturbin er vi svært konkurransedyktige med hensyn på pris/ytelse.

Bildet til høyre viser en av våre Pelton turbiner med deflektor.

Prinsipp for Pelton:

I en peltonturbin blir all energi i vannet omformet til bevegelsesenergi gjennom en dyse. Vannstrålen fra dysen treffer skålene som sitter ytterst på turbinhjulet. Her vris strålen helt rundt og energien overføres til turbinhjulet.

Vannet har fortsatt en liten hastighet når det forlater skålen, og dette fører til at turbinen ikke kan få virkningsgrad på mer enn ca 92-93%

Dyse med deflektor. Foto.