Elektro

Haneseth Energi er Autorisert elektroinstallatør registrert i elvirksomhetsregisteret innenfor:

18.06.201909:44 Viktor Håkonsen

  • Forsyningsanlegg - lavspenning
  • Bygning - høyspenningsanlegg
  • Maskiner - elektriske anlegg
  • Ledningsanlegg - høyspenning
  • Industri - lavspenningsanlegg
  • Bygning - lavspenningsanlegg
  • Forsyningsanlegg - høyspenning
  • Ledningsanlegg - lavspenning
  • Enkle høyspenningsanlegg - drift og vedlikehold