Francis

Våre Francis turbiner er designet for fallhøyder mellom Kaplan og Peltonturbiner. Alle disse maskinene er utstyrt med nøye tilpassede justerbare ledeapparat.

Løpehjulene til Francisturbinene er støpt i ett stykke i rustfritt stål, deretter nøye maskinert og avbalansert.

Ledeapparatets lagre er produsert i selvsmørende utførelse i ikke-forurensende materiale

Prinsipp for Francis turbinen:

I en francisturbin ledes vannet inn på turbinhjulet gjennom et spiralformet rør. Dette fordeler vannet jevnt inn til stag og ledeskovlene. Ledeskovlene sitter rett før turbinhjulet og brukes både til å regulere vannmengden og å øke hastigheten på vannet.

I motsetning til i en peltonturbin er det både trykk- og hastighetsenergi i vannet når det kommer inn i francisturbinen.  Gjennom turbinen vris vannstrålen slik at minst mulig energi forsvinner ut av sugerøret. Det er ikke uvanlig at francis turbiner har en virkningsgrad på over 95%.