Forsanvatn minikraftverk

Haneseth Energi AS har levert komplett elmek Pakke til Nordsalten Kraft i Forsanvatn Minikraftverk.

Leveransen består av turbin og generator, bypass-system, høyspent koblingsanlegg, transformatorer, kontrollanlegg og montasje.

Bildet til høyre viser anlegget ferdig montert klart for overflatebehandling av gulv.

Forsanvatn
Forsanvatn minikraftverk. Foto.

Relaterte artikler