Brosjyre

Historien bak Haneseth Energi A/S


Selskapet ble stiftet som Minikraft AS i 2002 etter at vi hadde bygget flere kraftverk i egen regi. Vi så behovet i markedet for en leverandør med god faglig kunnskap og gode produkter.
Vi har i de senere årene satt i drift mange anlegg i Norge, Europa og Afrika, og kan vise til referanser på små kraftverk tilbake til 1972. Vi har bevist med vårt konsept at kundene har fått
lønnsomhet i sine prosjekt etter 1. hele driftsår. 

Vi har kompetanse, utstyr og erfaringer fra planlegging, bygging og drift av vannkraftverk. Vi er med på eier og driftsiden på flere kraftverk og har skaffet oss erfaringer med mange ulike
typer løsninger. Ut fra dette har vi kommet fram til et kostnadseffektivt konsept som gir eierne anlegg med minimalt med drifts og vedlikeholdskostnader.


I 2017 ble vi en del av Haneseth Gruppen, og byttet da navn til Haneseth Energi AS
Vi utfører analyser, både teknisk og økonomisk, budsjetterer, prosjekterer og bygger – alt etter kundens ønske.